03 lutego, 2022 #Biznes

Kraków – charakterystyka budownictwa

Dla wielu ludzi Kraków to przede wszystkim zabytki o wielkim znaczeniu historycznym. Takim najważniejszym przykładem krakowskiej zabudowy jest usytuowany na wzgórzu Wawel. Długi czas był on zasadniczą siedzibą polskich monarchów, oraz pełnił funkcję obronną. Jest to miejsce, w którym odbywało się życie artystyczne, polityczne i intelektualne Polski. Również na Wawelu pochowano ciała polskich monarchów. Trochę poniżej Wawelu położone jest Stare Miasto wraz z Sukiennicami, oraz kościołem Mariackim. Również one uważane są za kwintesencję Krakowa. Poza tym dzielnica Kazimierz bogata jest wiele zabytków. Niewątpliwie Kraków to miasto z bogatą historią i wiekowymi, pięknie zachowanymi zabytkami. Należy mimo wszystko pamiętać, że Kraków to także nowoczesna architektura. Nowoczesne budynki łączą się z wartościowymi zabytkami. Ale czy połączenie współczesnych budynków z tymi zabytkowymi to na pewno dobry pomysł?

Kraków – część historyczna miasta

Kraków pod względem historycznym jest miejscem niecodziennym. Znajduje się w nim dużo bezcennych zabytków, a przeniesienie w XVI wieku rezydencji władców do Warszawy nie umniejszyło jego znaczenia. Historia Krakowa jest fundamentem polskiej kultury oraz tożsamości narodowej. W czasach Kazimierza Wielkiego powstała tam pierwsza wyższa uczelnia – Akademia Krakowska. Najintensywniejszy rozwój Krakowa przypadł na XVI wiek, kiedy to miasto wzorowało się na Włoszech ideą renesansu. Mimo to, że Zygmunt III Waza zmienił siedzibę królów na Warszawę, nie zmniejszyło to znaczenia kulturalnego Krakowa. Można uznać, że pełnił on funkcję stolicy aż do pierwszego rozbioru Polski. Wtedy miasto to było niezwykle istotnym miejscem dla krzewienia idei niepodległościowych, a na przełomie XIX i XX wieku nurt artystyczny Młoda Polska zostawił ślad w pod postacią wspaniałej architektury i sztuki. 

Najnowsza zabudowa Krakowa

Nowoczesne budownictwo jest dużym wyzwaniem przy zarządzaniu nieruchomościami w Krakowie. Dzisiejsze budowle muszą być fachowo wplecione między bezcennymi historycznymi budynkami. Inwestorzy przed wybudowaniem budynku muszą dostać specjalne pozwolenie przez wzgląd na historyczne znaczenie Krakowa. Odpowiednio wkomponowana  nowoczesna architektura staje się elementem wyjątkowego klimatu miasta. Takim przykładem mogą być: High 5, Centrum Biurowe Lubicz a także Unity Centre. Kraków jest miastem, w którym powstaje dużo współczesnych inwestycji, z poszanowaniem ekologii, przyjaznych głównie człowiekowi. Również obsługa nieruchomości jest na wysokim poziomie, co sprawia, że miasto nieustannie się rozwija. Zabudowa miasta charakteryzuje się również tym, że budynki biurowe nie są postawione w jednym miejscu, a rozproszone w kilku różnych dzielnicach. Dzięki kwitnącej architekturze biurowej, Kraków stał się interesującym miastem również dla biznesu.

Zielone miasto Kraków

Kraków rozkwita również pod względem obszarów zielonych. Celem jest stworzenie wielu niewielkich, zielonych miejsc, do których każdy mieszkaniec będzie miał blisko. Tworzy się także dużo tzw. parków kieszonkowych, które są niezwykle powszechne na całym świecie. Można uznać, że w Krakowie trwa teraz zielona rewolucja. Kraków inwestuje również duże pieniądze w rewitalizację istniejących już parków.  

Kraków i jego chaotyczna zabudowa

Od jakiegoś czasu ma miejsce debata na temat bezładnej zabudowy Krakowa. Bez wątpienia zestawienie zabudowy zabytkowej z zabudową współczesną jest trudnym celem. Część radnych miasta a także mieszkańców nie mają pewności czy zgody na nowe inwestycje nie były udzielane zbyt pochopnie – z korzyścią dla inwestorów i szkodą dla mieszkańców. Na pewno pewne obszary nie powinny być zagospodarowywane, a planowane są na nich budowy. Inwestorzy zazwyczaj wykorzystują lukę w polskim prawie budowlanym, a pracownicy urzędów nie posiadają możliwości, aby uniemożliwić kontrowersyjne budowy. Niektóre pozwolenia na budowę trafiają do sądów, gdzie udowodniono dużo zaniedbań z winy urzędników. Sądy wydały wyroki, w wyniku których zabroniono niektórych budów. 

You Might Be Interested In