27 kwietnia, 2022 #Biznes

Z jakiej przyczyny adwokat nie może się reklamować?

Bez wątpienia, reklama jest dźwignią handlu i stanowi nierozłączny element działalności usługowej. Jednakże zawody prawnicze, mimo iż z pozoru są przedsiębiorstwami usługowymi, zakwalifikowane zostały do profesji zaufania publicznego, przez co szukanie nowych petentów nie może stać się sprzeczne z godnością fachu. Profesja adwokata została ustawowo ograniczona w wielu aspektach. Jednym z przykładów takich ograniczeń jest zakaz reklamowania się. Reklama kancelarii adwokackich poddana jest restrykcjom, które każdy adwokat winien mieć na względzie chcąc promować własne usługi. Już samo znalezienie się na dynamicznie rozwijającym się rynku e-marketingu to nie małe wyzwanie, a co dopiero analiza zgodności postępowań w Internecie z kodeksem etyki adwokackiej.

Czy każdy format marketingu jest zakazany dla adwokata?

Jeśli rozchodzi się o reklamowanie usług adwokackich, w głównej mierze niedozwolone jest: 

  • zamieszczanie reklam w prasie a także innych środkach masowego przekazu;
  • promowanie własnej osoby, kancelarii czy działalności w trakcie wystąpień w mediach masowych;
  • redagowanie relacji prasowej, radiowej, telewizyjnej ze sprawy, w której adwokat udzielał pomocy prawnej;
  • odpłatne inspirowanie notatek prasowych oraz programów, które pod pozorem obiektywnej informacji mają służyć promocji adwokata a także jego kancelarii;
  • relacjonowanie w audycjach prowadzonej przez siebie sprawy.

Ponadto Kodeks Etyki Adwokackiej zabrania przyciągania klientów w sposób sprzeczny z godnością zawodu, korzystania z usług podmiotów pozyskujących petentów, natrętnego narzucania swoich usług, jak również wszelkich pozostałych prób zdobywania petentów z naruszeniem prawa lub zasad współżycia społecznego.

Jaką metodą adwokat może zareklamować swoje usługi?

Wszelkie próby prowadzenia reklamy kancelarii czy promowanie osoby adwokata są całkowicie zabronione. Kodeks Etyki Adwokackiej dopuszcza ewentualność zamieszczenia wiadomości o adwokacie w środkach masowego przekazu. Niemniej jednak i w tej materii wprowadza obostrzenia – adnotacja o działalności adwokackiej musi być precyzyjna, nie powinna wprowadzać w błąd, natomiast jej forma musi być zgodna z zaleceniami. W związku z powyższym adwokat jest uprawniony do informowania o wykonywanej pomocy prawnej m.in. poprzez zamieszczanie adnotacji na dokumentach służbowych, zamieszczanie adnotacji w prasie, w książkach adresowych i telefonicznych czy też umieszczanie adnotacji na stronach internetowych.

Co więcej, adwokat ma prawo do powiadamiania o swoich preferencjach zawodowych czy też zdolności mówienia językami obcymi. Co więcej reguły etyki zawodowej pozwalają adwokatom na umieszczanie oznaczeń o prowadzonej działalności na budynkach siedzib kancelarii a także posługiwanie się poprzez adwokatów tytułami naukowymi.
Należy mieć na uwadze, iż informacja jest dozwolona, reklama została zabroniona. Adwokat za próbę pozyskiwania klientów w sposób sprzeczny z etyką zawodu zostaje poddany odpowiedzialności dyscyplinarnej.

Źródło: Strona internetowa adwokata z Warszawy

You Might Be Interested In